Zjazd za dni
Uczestników: 90

Nasze studia

Razem wspominajmy "dobre czasy"!

Chcesz podzielić się fotografiami?
Prześlij je na e-mail: kontakt@dyplomamp78.pl 

lub listownie

Stanisław Bogacki 
Solar Company S.A. 
ul. Torowa 11, 61-315 Poznań 

 

 
Fotografie bez podpisu autorstwa Zbigniewa Kulaka, podpisane fotografie przekazane przez Leszka Buraczyka, Jacka Adamczaka, Hannę Zabielską: