Zjazd za dni
Uczestników: 90

Komitet Organizacyjny

Zygmunt Adamski

Katarzyna Bernardczyk

Stanisław Bogacki

Grzegorz Bręborowicz

Andrzej Mackiewicz

Krzysztof Posadzy

 

Alicja Kozłowska - Administratorka Strony